Khu mộ gia tộc, nơi lưu giữ giá trị văn hóa lịch sử của một dòng tộc.

Khu mộ gia tộc là nơi quan trọng nhất của một gia tộc, là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa gia đình. Hằng năm, con cháu đây để thờ cúng thể hiện lòng hiếu kính, hiếu thảo và cũng cầu mong những điều tốt đẹp đến với gia đình, dòng tộc mình