Bông cúc để viếng người mất và lí do

Bạn đang thắc mắc không biết phải dùng loại hoa nào trong ma chay, hiếu hỉ, thờ phụng, bởi lẽ mỗi loại hoa đều mang một đặc trưng và ý nghĩa riêng. Việc chọn hoa để cắm bàn thờ cho người mới mất sao cho vừa thể hiện được lòng thành kính, vừa cầu chúc […]